Wiadomości Radom

Informacje lokalne z Radomia i okolic

Biznes i finanse

We wtorek PE wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę kadencji

We wtorek PE wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę kadencji

Kandydatów na stanowisko przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów, czyli 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni. Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50 proc. plus jeden. Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się zdalnie.

Do tej pory swoją kandydaturę ogłosiło czworo europosłów: Roberta Metsola (EPL), Alice Bah Kuhnke (Zieloni – Wolny Sojusz Europejski), Kosma Złotowski (EKR) i Sira Rego (Grupa Lewicy). Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.

Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.00.

Jeżeli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, ci sami lub inni kandydaci mogą zostać zgłoszeni do drugiej i trzeciej tury, na tych samych warunkach. Jeżeli w trzeciej turze nikt nie zostanie wybrany, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w tej turze przechodzą do czwartego i ostatniego głosowania,  które wygrywa osoba z większą ilością głosów.

Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne, po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków prezydium PE (we wtorek i w środę). Podczas najbliższej sesji plenarnej zatwierdzone zostaną również nominacje do komisji parlamentarnych na pozostałą część kadencji, co odbędzie się najprawdopodobniej w środę.

Wszystkie wybieralne stanowiska w Parlamencie Europejskim (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół roku – na początku pięcioletniej kadencji i w połowie jej trwania.

Osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego PE korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia przewodniczącego obejmują „wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem”. Procedura wyboru przewodniczącego PE określona jest w art. 14-16 regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ