Wiadomości Radom

Informacje lokalne z Radomia i okolic

Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (6/2022) Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

PLAST-BOX SA (6/2022) Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Spółka w dniu 2 lutego 2022 r. roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, tj. 41.940.985 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 853.950 zwykłych na okaziciela serii A,

b) 3.339.950 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 6.050 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 11.280.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 19.910.335 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLPSTBX00016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ