Wiadomości Radom

Informacje lokalne z Radomia i okolic

Biznes i finanse

Tenderhut zadebiutuje 10 listopada na Głównym Rynku GPW

Tenderhut zadebiutuje 10 listopada na Głównym Rynku GPW

Kurs odniesienia będzie równy kursowi zamknięcia z ostatniego dnia notowania na NewConnect. Wartość spółki ustalono na 88761665 zł (wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 43,39 zł). Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski NAVIGATOR, doradcą prawnym – kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, a audytorem – B-think Audit.

Emitent jest jednostką dominującą w grupie i pełni przede wszystkim funkcje korporacyjne związane z zarządzaniem, administrowaniem, scentralizowanymi usługami konsultingowymi, finansowymi, HR, PR i marketingowymi na potrzeby spółek powiązanych.

Zarząd emitenta wyróżnia kilka głównych obszarów działalności.

Segment „Software Development & Cybersec” obejmuje usługi informatyczne, skierowane do szerokiego spektrum klientów z takich branż jak: sektor technologiczny, finansowy i ubezpieczeniowy, badania i rozwój oraz edukacja, sektor opieki zdrowotnej (z wyłączeniem branży laboratoryjnej). W ramach tego segmentu działają następujące spółki Grupy: SoftwareHut (systemy IT), Evertop (tworzenie oprogramowania), SoftwareHut, SoftwareHut Nordic, Brainhint, Kiss Digital, ProtectHut (cyberbezpieczeństwo).

Segment „Digital & Marketing” skupia się działaniach z zakresu product design, badania i testów produktów cyfrowych, a także na budowaniu strategii komunikacji i brandingu, digital marketingu, marketing automation oraz usługach w obszarze kanałów social media. Obejmuje usługi takie jak: marketing internetowy, kampanie reklamowe w internecie, pozycjonowanie stron internetowych, marketing treści czy marketing cyfrowy. Segment ten tworzą przede wszystkim usługi świadczone przez: Kiss Communications, oraz spółkę ExtraHut.

Z kolei segment „Lab Systems” został wyodrębniony z uwagi na wyspecjalizowane usługi informatyczne, skierowane do specyficznego odbiorcy – branży laboratoryjnej. Świadczone usługi polegają na dostarczaniu, wdrożeniu i personalizacji systemów laboratoryjnych opracowanych przez podmioty trzecie. W ramach tego segmentu działają następujące spółki grupy: Solution4Labs oraz SolutionForLabs Guangzhou, Holo4Labs, a także Holo4Med.

Segment „Venture building” obejmuje rozwijane rozwiązania informatyczne, które już stały się oddzielnymi biznesami lub które mają potencjał takimi się stać. W sektorze „Venture building” grupa rozwija startupy. Najbardziej dojrzałe z nich to: Zonifero, Holo4Labs, Holo4Med, Grow Uperion i Stockambit (platforma crowdfundingowa).

„Usługi holdingowe” to segment, w którego skład wchodzą usługi zarządcze, finansowe i administracyjne, usługi najmu powierzchni biurowych oraz urządzeń komputerowych i sprzętu biurowego wraz z dostępem do części wspólnych i zaplecza socjalnego. W ramach tego segmentu działają: TenderHut i LegalHut.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 204 567,10 zł i dzieli się na 2045671 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 750 tys. akcji imiennych zwykłych na okaziciela serii A1, 1 010 509 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 3 342 akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 47526 akcji zwykłych na okaziciela serii C2, 134026 akcji zwykłych na okaziciela D1, 60000 akcji zwykłych na okaziciela E1, 27268 akcji zwykłych na okaziciela F1, 13000 akcji zwykłych na okaziciela G1. Akcje serii B1 oraz C1 zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w kwietniu 2021 roku, akcje serii D1 w kwietniu 2022 r., natomiast akcje serii C2 i E1 – w sierpniu 2022 roku.

Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) to serie: B1, C1, C2, D1, E1, F1 i G1. Akcje serii B1, C1, C2, D1, E1 były notowane na NewConnect. Akcje serii F1 oraz G1 nie były wprowadzone do obrotu na NewConnect.

Linki i hasła do transmisji w Social Mediach:

https://youtu.be/-7qn7nbihmk

a576-m72a-e9z7-2k9q-cs7j

https://twitter.com/i/broadcasts/1vAGRAePZPvKl

rb4nxz3sk8d4

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ