Popular News
- Advertisement -
Ad image

Get unlimited access to everything

Plans starting at less than $9/month. Cancel anytime.

$9/month
Unlimited access to contentPaper magazine deliveredExclusive discountPremium support
[swpm_payment_button id=2227 button_text="Subscribe Now"]

Follow Us on Socials

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku

Wiadomości Radom Wiadomości Radom
- Advertisement -
Ad image

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Digitree Group

Wiadomości Radom Wiadomości Radom

MFiPR: Unijne wsparcie na Mazowszu (komunikat)

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Stała podkomisja sejmowa do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej wizytowała wczoraj

Wiadomości Radom Wiadomości Radom

DIGITREE GROUP SA (21/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Digitree Group

Wiadomości Radom Wiadomości Radom

PROCAD SA (26/2022) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd PROCAD SA ("Spółka", " Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję

Wiadomości Radom Wiadomości Radom